Bank komórek rozrodczych

Jako jedni z pierwszych w Polsce, utworzyliśmy bank komórek jajowych, zgodny z zaleceniami ESHRE (Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii). Korzystanie z banków jest oparte na zasadach anonimowości.

Problem z poczęciem ma już 15% par w województwie łódzkim. Jednym pomaga terapia hormonalna, inni korzystają z metody in vitro (wspomagając się bankami komórek). Część par, u których kobiety nie mogą mieć dzieci z powodu dysfunkcji jajników, do momentu powstania banku komórek jajowych, nie mogła liczyć praktycznie na żadną pomoc.

U nas możesz skorzystać z:

  • banku komórek jajowych
  • banku nasienia
  • programu Onkofertility