USG

Badania USG wykonywane są od 50 lat i nie niosą ze sobą ryzyka dla płodu. Jest to fala dźwiękowa nie promieniowanie.

Tak zwane USG genetyczne, jak to określają pacjentki, wykonuje się w ścisłym przedziale wielkości płodu, którego CRL, czyli długość ciemieniowo- siedzeniowa, musi wynosić 45-84 mm co przypada w 11,2-14,2 tygodniu ciąży liczonej od ostatniej miesiączki. Oprócz długości, oceniamy szereg markerów, których występowanie w mniejszym lub większym stopniu koreluje z występowaniem wad lub ich brakiem i tak są to :

NT – przezierność karkowa,

NB – obecność kości nosowych,

DV – przepływ w przewodzie żylnym,

TF – przepływ przez zastawkę trójdzielną,

FHR - akcja serca

oraz wiele innych markerów, jak: przepuklina pępkowa, torbiele splotu naczyniówkowego, kąt czołowo szczękowy, ogniska hyperechogenne w sercu i inne.

Po wpisaniu powyższych parametrów do programu liczącego można uzyskać ryzyko wystąpienia wad na podstawie samego USG.

USG w połowie ciąży

W połowie ciąży, a konkretnie pomiędzy 18-22 tygodniem, wykonuje się USG, którego zadaniem jest wykrycie wad rozwojowych, takich jak: wady kręgosłupa, serca, nerek, rozszczep wargi i podniebienia, wodogłowie, nieprawidłowości w obrębie kośćca płodu jak stopy końsko szpotawe i wiele innych.

USG po 32 tygodniu

Kolejnym zalecanym badaniem, jest badanie w III trymestrze gdzie sprawdzana jest wydolność łożyska, przepływy naczyniowe oraz oczywiście wielkość i położenie płodu.

USG oczywiście można wykonać w dowolnym momencie ciąży i nie ma w tym nic złego ani szkodliwego dla płodu. W 24 tygodniu np. dużo lepiej widać serce, a w 16 możemy poznać płeć dziecka. Złą praktyką jest natomiast wykonywanie USG bez celu medycznego. W USA rozpowszechniły się kawiarenki ultrasonograficzne gdzie pacjentki pomiędzy kolejnymi ciastkami sprawdzają czy dziecko ustawiło się tak, że lepiej widać twarzyczkę w 4D.

Cena: 300-400 zł

Test podwójny (PAPP-A + β-hCG)

Test polega na pobraniu krwi kobiety ciężarnej i oznaczeniu w niej stężenia dwóch parametrów: osoczowej ciążowej proteiny A (PAPP-A - pregnancy associated plasma protein A) i wolnej podjednostki β-hCG (choriongonadotropina).
Badanie to wykonuje się w wąskim przedziale czasowym, tj. pomiędzy 10 a 13 tygodniem ciąży. W przypadku takich wad genetycznych płodu jak: zespół Downa i zespół Edwardsa, stężenia PAPP-A i wolnej β-hCG ulegają charakterystycznym zmianom. Wykrywalność wymienionych wad genetycznych za pomocą testu podwójnego wynosi około 70%.
Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, krew nie musi być pobierana na czczo.

Cena: 300 zł

Wynik w ciągu 1 dnia roboczego

Obecnie nie wykonujemy samego testu PAPP-A ponieważ jego moc w wykrywaniu trisomii jest o wiele mniejsza niż w przypadku gdy połączymy go z USG w wyniku czego otrzymujemy Test zintegrowany pierwszego trymestru.

Test potrójny (AFP + hCG + estriol)

Test potrójny polega na badaniu surowicy krwi kobiety ciężarnej pomiędzy 14 a 21 tygodniem ciąży. W surowicy oznaczane są stężenia trzech parametrów:
a-fetoproteiny (AFP), gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG) oraz niezwiązanego estriolu (uE3). Stężenia te ulegają charakterystycznym zmianom w przypadkach wielu patologii płodu i łożyska. Wyniki badań laboratoryjnych są wprowadzane do odpowiednich programów komputerowych, które obliczają ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa, zespołem Edwardsa oraz otwartą wadą ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wykrywalność zespołu Downa wzrasta z wiekiem kobiety ciężarnej, w grupie 25-letnich ciężarnych wynosi ona około 60%, natomiast w grupie 38-letnich ciężarnych 80%.

Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, krew nie musi być pobierana na czczo.

Z uwagi na rozpowszechnienie testów zintegrowanych oraz ich wyższą czułość test potrójny wykonuje się rzadko. Czasami u pacjentek, które „nie zdążyły” na test zintegrowany lub u tych, których poprzednie badania budzą wątpliwość, a z jakichś względów nie chcą poddać się badaniom inwazyjnym.

Test obecnie nie jest wykonywany

Test zintegrowany pierwszego trymestru

Polega na wykonaniu badania USG pierwszego trymestru oraz testu podwójnego (opisywanych powyżej). Rezultaty wpisuje się do specjalnego programu obliczeniowego, który podaje ryzyko wystąpienia zespołów Downa, Edwardsa i Patau. Dzięki połączeniu mocy obliczeniowych tych różnych metod diagnostycznych, jesteśmy w stanie wykryć 95-97% wad przy stosunkowo niewielkim w porównaniu do samego USG i samego testu podwójnego odsetka wyników fałszywie dodatnich. Test zintegrowany jest w tej chwili standardem postępowania położniczego na całym świecie.

Test wykonujemy w tym samym momencie ciąży co USG pierwszego trymestru i test podwójny, czyli wtedy gdy płód ma 45-84 mm długości co przypada na 11,2-14,2 tydzień ciąży. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, krew nie musi być pobierana na czczo. Pobranie krwi może odbyć się w innym dniu niż USG pod warunkiem, że zachowamy przedział czasowy 11,2-14,2 tygodnia. Część pacjentek decyduje się na test nieco później niż na badanie USG. Pobranie krwi do testu w innym terminie nie wiąże się koniecznością kolejnej wizyty. Z racji, że wyniki testu są ściśle związane z licencjami wydawanymi przez FMF, które posiadają nasi ultrasonolodzy oraz ich odpowiedzialnością za prawidłowość obliczeń, nie akceptujemy badań USG z innych ośrodków. Tak samo nasze badania USG nie powinny być używane do obliczania ryzyka w innych programach.

Cena: USG + 300 zł

Wynik w ciągu 1 dnia roboczego.

Testy HARMONY, NIFTY, PANORAMA  NOWOŚĆ !!!

Od czterech lat wykonujemy w naszej Klinice testy HARMONY, NIFTY czy ostatnio PANORAMA. Testy polegają na pobraniu od ciężarnej krwi żylnej, czyli są nieobciążające dla płodu, i oznaczeniu w niej DNA płodu. Jest to bardzo skomplikowane badanie wymagające specjalistycznego sprzętu. W testach nie oceniamy całego genomu płodu, a jedynie 3 trisomie: Zespół Downa, Edwardsa lub Pataua. Oceniamy również zespoły związane z mikrodelecjami a także płeć płodu.  Czułość tej metody jest zbliżona do inwazyjnych badań prenatalnych. I wynosi prawie 99%. Ujemną stroną testów jest czas oczekiwania na wyniki, który obecnie wynosi ok 10 dni roboczych. Cena testów to 2000-2300 PLN. 

Do badań nie trzeba się specjalnie przygotowywać i nie trzeba być na czczo. Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizytę, abyśmy mogli zamówić kuriera zabierającego badania.

Test NIFTY i HARMONY, PANORAMA oczywiście może wykonać każda pacjentka, ale zazwyczaj decydują się na niego pacjentki ze wskazaniami do badań inwazyjnych, które boją się ryzyka poronienia towarzyszącego takim badaniom. Czyli te, u których chociażby test zintegorowany wyszedł dodatnio.